Discussion papers  
 
Home
  Presentation
  How to use the site
  Consultation
  Information asked
  Announcements
  Mammal societies
  Newsletters
  Products and consultancy
  Discussion papers
  Thematic pages
  Forums and blogs
  Proceedings
  Abstracts

Opinions and considerations
On this page you will find considerations, findings, experiences and opinions as well as special statements and points of view about mammal conservation techniques and methods others want to share with you. You can send your reaction directly to the author of the paper or post it on this web site.


post a message
  Subjects
Artificial winter roosts for bats ( NL )

Ideas for bat boxes under bridges ( NL )

Position paper concerning the limitation of waste land use for the protection of young mammals ( D )

Position paper concerning the limitation of waste land use for the protection of young mammals ( D )

Tree ringing for bats ( NL )

Wildlife crossings for bats - Damage reduction from habitat destruction caused by road infrastructure projects ( D )


 
     
     
Variabel ringbeheer voor vleermuizen
Subject:Tree ringing for bats
Posted by:Rob Vermeulen
E-mail:r.vermeulen@natuurmonumenten.nl
Adress:
Language:Dutch Date:2008-01-01
Abstract:
In het landgoed Voorstonden werden bomen van ½ tot ¾ van de omtrek geringd om de bomen in een kwijnstadium te krijgen zodat er versneld holtevorming optreedt (zie tijdschrift Zoogdier 17-2, juni 2006). Dit komt ten goede van holtebewonende zoogdieren zoals vleermuizen en boommarters. Na 2 jaar is gebleken dat de meeste bomen die voor de helft geringd waren er nog steeds vitaal uitzien. De wond is grotendeels weer dichtgegroeid. Alleen bij de bomen die tenminste voor ¾ geringd waren, was te zien dat de bomen (enigszins) kwijnend waren. Holtevorming is nog niet opgetreden. Het is dus niet eenvoudig om een vitale boom in een kwijnstadium te krijgen. Je moet dus meer dan ¾ van de omtrek ringen. Er moet vooral gelet worden dat de breedte van de ring groot genoeg is (minimaal 5 cm) en de cambiumlaag verwijderd is. Een andere manier om holtevorming te stimuleren is het opsnoeien van bomen volgens de “oude methode” waarbij takken tot op de stam gesnoeid werden. Omdat hierbij de ‘natuurlijke afsluitingslaag’ afgezaagd wordt, kan de boom de wond niet dichtmaken. Hierdoor gaat de boom inrotten. De methode is beproefd: hoe dikker de tak, hoe beter het resultaat. Aangezien de meeste vleermuizen in loofbomen leven is het zinvol om alleen loofbomen te nemen. Naaldbomen leveren immers bij verwonding kleverige hars waaraan de vleermuizen kunnen blijven plakken. De soort loofboom is niet zo belangrijk. Zomereik, linde en beuk leven relatief lang. Deze bomen kunnen lang staan kwijnen. Populier en wilg groeien wel erg snel en vormen snel holten, maar het kwijnstadium is relatief kort. Door activiteit van boktor en wilgenhoutrups vallen deze bomen snel uit elkaar. Behandelen van bomen is het meest zinvol als dit bij groepjes van 5-10 stuks gedaan wordt, met bomen die tenminste 25 cm dik zijn (op borsthoogte) en bij voorkeur bomen die op een zuidhelling staan. Het loofboomperceel moet tenminste 7 hectare groot zijn. De maatregelen mogen natuurlijk niet toegepast worden bij monumentale bomen en bij bomen die vlak bij een wandelpad staan. In het laatste geval dreigen de bomen om veiligheidsredenen vroegtijdig geveld te worden, waardoor het beoogde effect verloren gaat.

START