Voorstelling  
 
Home
  Voorstelling
  Hoe website gebruiken
  Raadpleging
  Informatie gevraagd
  Aankondigingen
  Verenigingen
  Nieuwsbrieven
  Producten en advies
  Discussiedocumenten
  Thematische pagina's
  Forums en blogs
  Congresverslagen
  Samenvattingen

De website
'De Website Zoogdierenbescherming' is een portaalwebsite. Een kruispunt van informatie over de bescherming van Europese zoogdieren en een wegwijzer naar diverse kennisbronnen op het internet. De website is van oorsprong Nederlandstalig, maar werd eveneens volledig naar het Engels vertaald. Hoe dan ook is deze site meertalig en komen uiteenlopende talen aan bod - vooral Nederlands, Engels, Frans en Duits. Het doel van de website is informatie te vergaren en beschikbaar te stellen over methoden en technieken voor de bescherming van zoogdieren en te verwijzen naar concrete beschermingsacties. Dit betekent dat u enkel informatie zal terugvinden over beschermingsmaatregelen en beheervoorstellen voor zoogdieren en resultaten van beschermingsplannen en -acties. Voor informatie over de biologie en ecologie van soorten kan u op andere websites terecht. Slechts uitzonderlijk wordt van deze regel afgeweken.

Het is geenszins de bedoeling van de makers om zelf informatie aan te leveren, maar enkel als draaischijf te fungeren. Dit wil zeggen dat de inhoud van deze website geheel wordt bepaald door de kwaliteit en kwantiteit van de informatie die elders - doorgaans op andere websites - aanwezig is of door sitebezoekers wordt aangeleverd. Om kennis uit te kunnen wisselen is het belangrijk dat we weet hebben van de beschikbare digitale informatiebronnen. Dit zijn niet uitsluitend websitepagina’s maar ook digitale tijdschriften (E-magazines), documenten (doorgaans rapporten, brochures en artikels in pdf- of Word-formaat) of presentaties (bijvoorbeeld in PowerPoint). Het staat elkeen vrij links naar websites of digitale documenten te posten, om ze na evaluatie op deze website te kunnen plaatsen.Lijst Europese zoogdieren


Bedreigingstatus en verspreiding

   
 
     
     START