Informatie doorgeven  
 
Home
  Voorstelling
  Hoe website gebruiken
  Raadpleging
  Informatie gevraagd
  Aankondigingen
  Verenigingen
  Nieuwsbrieven
  Producten en advies
  Discussiedocumenten
  Thematische pagina's
  Forums en blogs
  Congresverslagen
  Samenvattingen

Informatie gevraagd
Informeer ons over kennisbronnen die ons onbekend zijn door ons een e-mail te sturen met verwijzing ernaar. U kan ook zelf opgemaakte teksten en beelden aanleveren. Deze moeten dan wel digitaal worden aangeleverd en op een duidelijk leesbare en gestructureerde manier worden gepresenteerd. Om te kunnen nagaan of the informatie nieuw is en beantwoord aan de inhoudelijke vereisten van de website wordt deze voor publicatie geëvalueerd. Wanneer deze niet wordt weerhouden, brengen we u hiervan op de hoogte. Om deze en veiligheidsredenen vragen we u zich bij elk contact te identificeren door middel van uw naam en emailadres.

Correspondenties met ons worden enkel schriftelijk gevoerd en kunnen uitsluitend in het Nederlands, het Engels, het Frans of het Duits.

E-mail naar webmaster@zoogdierenbescherming.org

   
 
     
     
     
     
     
     
     
     START