Gebruiksmogelijkheden  
 
Home
  Voorstelling
  Hoe website gebruiken
  Raadpleging
  Informatie gevraagd
  Aankondigingen
  Verenigingen
  Nieuwsbrieven
  Producten en advies
  Discussiedocumenten
  Thematische pagina's
  Forums en blogs
  Congresverslagen
  Samenvattingen

Hoe de website gebruiken
Door een item te kiezen aan de hand van een soort(groep) of onderwerp, krijgt u toegang tot de ons bekende informatie hierover. Let erop dat deze site pas een begin is en bij bepaalde onderdelen mogelijk nog heel wat informatie ontbreekt. Door een item aan te klikken wordt u doorverwezen naar de site waarnaar wordt gerefereerd. Daarnaast stellen wij een hele reeks digitale documenten voor raadpleging beschikbaar. Dit kunnen gepubliceerde stukken zijn, maar ook onuitgegeven nota’s die op onze site ter discussie worden gesteld.

Het laatste vormt één van de middelen om een informele kennisuitwisseling op gang te brengen en ervaringen uit te wisselen. Om dit mogelijk te maken is een discussieforum opgezet.

Voor zover bekend informeren we u bij elk item ook over de herkomst van de informatie, de wijze van presentatie en de taal. Soms maakt de informatie deel uit van een frame en is geen rechtstreekse link naar de desbetreffende bladzijde mogelijk. In dergelijk geval geven we het pad weer dat u moet volgen om op de bladzijde terecht te komen.

   
 
     
     START